Objawy - encefalopatia

Encefalopatia

objawy.org.pl
Encefalopatia to określenie uszkodzenia mózgu przez elementy przeróżnego pochodzenia, co skutkuje różnego rodzaju zaburzeniami zachowania nazywanymi charakteropatią.

Do jej powstania mogą przyczyniać się toksyny powstające przy niewydolności wątroby lub nerek, trucizny takie jak metale ciężkie (ołów i rtęć), alkohol etylowy i wiele innych czynników. Częstym zakażeniem jest zakażenie powstające przez priony. Niektórzy lekarze potrafią rozpoznać encefalopatie w przypadku rozlanych zmian zapisanych w badaniu EEG. badanie to polega na nieinwazyjnym rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram.

Nieoficjalny jest podział encefalopatii na wrodzoną i nabytą. Wrodzona powstaje w wyniku urazu okołoporodowego, po infekcjach płodowych oraz po zatruciach. Encefalopatie nabyte takie jak nadciśnieniowa, miażdżycowa, metaboliczna, pozapalna, pourazowa, wątrobowa, zakaźne encefalopatie gąbczaste, Wernickego, aids.

Encefalopatia wątrobowa jest spowodowana niewydolnością wątroby. Uszkodzenie wątroby występuje w wyniku działania niektórych leków, toksycznych substancji, także alkoholu, w zapaleniu wątroby. Nieproduktywność wątroby doprowadza do wystąpienia toksyn, które działają szkodliwie na organizm ludzki, w szczególności na komórki nerwowe mózgu.

Kliniczne objawy towarzyszące encefalopatii wątrobowej to głównie zaburzenia świadomości, które wzrastają stopniowo i są zaburzeniami zachowania lub mogą postępować bardzo gwałtownie, nawet w przeciągu kilku godzin, dni. Prowadzić ono może do stanu śpiączki albo nawet do zgonu. Zaburzenia ocenia się za pomocą pięciostopniowej skali:

Stopień 0 - prawidłowy stan chorego,
Stopień 1 - splątanie, zaburzenia koncentracji, lęk, euforia, drżenie, zaburzenie rytmu dobowego,
Stopień 2 - zaburzenia orientacji i funkcji poznawczych, zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia mowy,
Stopień 3 - chory reaguje tylko na silne bodźce, znaczne zaburzenia świadomości,
Stopień 4 - chory nie reaguje na bodźce, stan śpiączki.
Pozostałe tematy: